Model - Rosa BjerrumMøller

Bodypaint: Sminkehjørnet v. Helene Rantzau